PN-EN 61643-331:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61643-331:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)

Zakres

Podano wymagania dotyczące prób warystorów z tlenków metali (MOV) stosowanych w sieciach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, lub w obwodach sygnalizacyjnych o napięciach do 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego. MOV są przeznaczone do ochrony aparatury lub personelu, lub aparatury i personelu równocześnie przed działaniem wysokich napięć przejściowych. Podano definicje 11 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61643-331:2008 - wersja polska
Tytuł Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)
Data publikacji 05-09-2008
Data wycofania 29-06-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-331:2003 [IDT], IEC 61643-331:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61643-331:2004 - wersja angielska
ICS 31.040.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61643-331:2018-06 - wersja angielska