PN-EN 50550:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 63052:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

Zakres

Określono wymagania urządzeń zabezpieczających przed przepięciami o częstotliwości znamionowej 50 Hz i napięciu znamionowym 230 V a.c. dla sprzętu do użytku domowego i podobnego, przeznaczonego do używania w kombinacji z głównymi urządzeniami ochronnymi zgodnymi z EN 60898-1, EN 60898-2, EN 61008-1 oraz EN 61009-1

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50550:2011/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50550:2011 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 20-05-2011
Data wycofania 05-01-2022
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50550:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 63052:2022-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50550:2011/A1:2015-04E, PN-EN 50550:2011/AC:2012E