PN-EN IEC 63052:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń do ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieci zasilającej (dalej określanych jako "POP") do zastosowań domowych i podobnych, o częstotliwości znamionowej 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz, o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 230 V a.c. (między przewodem fazowym a neutralnym) oraz prądem znamionowym nieprzekraczającym 63 A, składających się z jednostki funkcjonalnej w połączeniu z głównym urządzeniem zabezpieczającym (MPD), lub jako jedno pojedyncze urządzenie mające możliwość rozłączania, zdolne do rozłączania zabezpieczonego obwodu w określonych warunkach.
Głównym urządzeniem zabezpieczającym jest wyłącznik, RCCB lub RCBO.
UWAGA 1 POP, jako pojedyncze urządzenie, nie jest urządzeniem ochronnym do samoczynnego odłączania zasilania w rozumieniu IEC 60364-4-41.
POP są przeznaczone do użytkowania w środowisku o 2 stopniu zanieczyszczenia i III kategorii przepięcia. Urządzenia do POP są odpowiednie do izolowania.
POP mogą one być zaprojektowane jako zespół POP, zmontowany lub zintegrowany w głównym urządzeniu ochronnym przez producenta, lub jako zespół głównego urządzenia ochronnego mechanicznie lub elektrycznie połączonego na miejscu z jednostką POP, lub jako pojedyncze urządzenie POP mające możliwość rozłączania, aby rozłączyć chroniony obwód w określonych warunkach.
POP mają na celu złagodzenie skutków przepięć o częstotliwości zasilania między przewodem fazowym i neutralnym (np. spowodowanych utratą ciągłości przewodu neutralnego w sieci trójfazowej powyżej POP) w przypadku urządzeń końcowych, poprzez odłączenie zabezpieczonego obwodu, gdy zostanie wykryte przepięcie między przewodem fazowym a neutralnym.
UWAGA 2 Złagodzenie w tym kontekście oznacza, że POP zapewnia ochronę w większości przypadków przepięć częstotliwości zasilania.
POP przeznaczone do monitorowania napięcia pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym może być użyte między dwoma przewodami fazowymi gdy napięcie międzyfazowe systemu zasilania elektrycznego nie przekracza 230 V, jeśli oba przewody są rozłączane i jest to zadeklarowane przez producenta.
POP według tego dokumentu nadaje się do zastosowania w układzie IT, pod warunkiem, że wszystkie przewody zasilane są rozłączane.
Niniejszy dokument nie dotyczy ochrony przed przepięciami w trybie wspólnym.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń przeciwprzepięciowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63052:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 05-01-2022
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 63052:2021 [IDT], IEC 63052:2019/COR1:2019 [IDT], IEC 63052:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50550:2011 - wersja angielska, PN-EN 50550:2011/A1:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 50550:2011/AC:2012 - wersja angielska
ICS 29.120.50