PN-EN 61643-321:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 321: Wymagania dla diod lawinowych (ABD)

Zakres

Dotyczy diod lawinowych (ABD), które reprezentują jeden z typów elementów urządzeń ograniczających przepięcia (nazywanych w normie SPDC) używanych przy projektowaniu i budowie urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia, układach przesyłu danych, układach sterowania i sieciach telekomunikacyjnych. Próby wyszczególnione w niniejszej normie dotyczą prostych diod lawinowych o dwóch zaciskach. Jednakże, diody lawinowe wielokrotne mogą być zmontowane w jednej obudowie określanej jako zestaw diodowy. Każda dioda z takiego zestawu może być badana według wymagań niniejszej normy. Niniejsza norma zawiera szereg kryteriów probierczych do wyznaczania charakterystyk elektrycznych diod lawinowych. Za pomocą metod probierczych podanych w normie, charakterystyki działania oraz cechy diod lawinowych mogą być sprawdzone i ustalone dla poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych zestawów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61643-321:2003 - wersja angielska
Tytuł Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 321: Wymagania dla diod lawinowych (ABD)
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-321:2002 [IDT], IEC 61643-321:2001 [IDT]
ICS 31.080.10