PN-EN 61643-341:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61643-341:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych

Zakres

Stanowi wykaz wymagań dla elementów tyrystorowych do urządzeń przeznaczonych do ograniczania przepięć i odprowadzania prądów piorunowych przy pomocy ucinania i bocznikowania. Elementy takie są stosowane w konstrukcjach urządzeń do ograniczania przepięć, szczególnie gdy urządzenia te są przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych. Zawarto informacje dotyczące: określeń, symboli literowych i definicji, podstawowych funkcji, konfiguracji i budowy elementów, warunków pracy i rodzajów uszkodzeń, weryfikacji i pomiarów charakterystyk technicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61643-341:2003 - wersja angielska
Tytuł Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 10-02-2021
Liczba stron 127
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-341:2001 [IDT], IEC 61643-341:2001 [IDT]
ICS 29.120.50, 31.080.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61643-341:2021-02 - wersja angielska