PN-W-75054:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Klimatyzacja i wentylacja magazynów suchego prowiantu na statkach -- Założenia projektowe i metody obliczeń

Zakres

Niniejsza norma ustala założenia projektowe oraz metody obliczeń klimatyzacji i wentylacji magazynów suchego prowiantu na morskich statkach handlowych. Normę należy stosować do każdych warunków klimatycznych z wyjątkiem występujących w krańcowo gorącym klimacie (tj. o entalpii wyższej od podanej w 4.2.).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-75054:1992 - wersja polska
Tytuł Klimatyzacja i wentylacja magazynów suchego prowiantu na statkach -- Założenia projektowe i metody obliczeń
Data publikacji 10-11-1992
Data wycofania 22-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza ISO 9099:1987 [NEQ]
ICS 47.020.90