PN-W-75057:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Okna w sterówkach okrętowych -- Ogrzewanie szyb gorącym powietrzem

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania projektowe i ogólne wytyczne dotyczące ogrzewania gorącym powietrzem okien sterówek, stosowanym na morskich statkach, jeżeli jest to wymagane przez armatora. Zastosowanie ogrzewania zapobiega kondensacji pary wodnej lub tworzenia się szronu na szybach. Niniejszą normę opracowano przy założeniu, że temperatura na zewnątrz wynosi -20°C i dotyczy ona wszystkich warunków, z wyjątkiem występujących w krańcowo zimnym klimacie.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-75057:1993 - wersja polska
Tytuł Okna w sterówkach okrętowych -- Ogrzewanie szyb gorącym powietrzem
Data publikacji 10-09-1993
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza ISO 8863:1987 [IDT]
ICS 47.020.90