PN-W-75055:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Budownictwo okrętowe -- Wentylacja i przygotowanie powietrza w kuchniach i pentrach z urządzeniami kuchennymi

Zakres

W niniejszej normie ustala się wymagania projektowe i ogólne wytyczne dotyczące wentylacji i przygotowania powietrza w kuchniach i pentrach z urządzeniami kuchennymi na morskich statkach handlowych. Norma dotyczy normalnych warunków klimatycznych z wyjątkiem występujących w krańcowo zimnym lub krańcowo gorącym klimacie (tj. o entalpii niższej lub wyższej od podanej w p. 2). Pentry z urządzeniami kuchennymi, wg niniejszej normy są pentrami zużywającymi większą ilość energii elektrycznej niż potrzeba, do: dzbanków do kawy, podgrzewania półmisków do utrzymania potraw w stanie ciepłym, warników wody, itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-75055:1993 - wersja polska
Tytuł Budownictwo okrętowe -- Wentylacja i przygotowanie powietrza w kuchniach i pentrach z urządzeniami kuchennymi
Data publikacji 29-03-1993
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza ISO 9943:1991 [NEQ]
ICS 47.020.90