PN-B-19403:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Spoiwa gipsowe -- Pobieranie próbek

Zakres

Określono sposoby i warunki dotyczące pobierania, pakowania oraz przechowywania próbek spoiw gipsowych przeznaczonych do badań laboratoryjnych, kontroli oraz oceny zgodności z normą. Podano treść protokołu z pobierania próbek i przykłady przyrządów do pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19403:1999 - wersja polska
Tytuł Spoiwa gipsowe -- Pobieranie próbek
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
ICS 91.100.10