PN-EN 16654:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Wyroby służące ochronie dzieci -- Urządzenia chroniące palce, mocowane w drzwiach przez konsumenta -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań urządzeń chroniących palce, do mocowania przez konsumenta, przeznaczonych do zamontowania w drzwiach z zawiasami, w warunkach domowych, wewnątrz budynków w celu zapobiegania urazom zmiażdżenia u dzieci podczas zamykania drzwi.
Wyrób chroniący palce opiera się na co najmniej jednej z trzech metod ochrony: zabezpieczającej osłonie, ochronie przed zamknięciem lub kontroli zamykania.
UWAGA 1 Wyroby przeznaczone do utrzymania drzwi w określonej pozycji i zawiasy oporowe nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
UWAGA 2 Urządzenia chroniące palce przeznaczone do instalowania przez fachowców lub te, które są integralną częścią systemu drzwiowego, są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16654:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby służące ochronie dzieci -- Urządzenia chroniące palce, mocowane w drzwiach przez konsumenta -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 08-03-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 16654:2015 [IDT]
ICS 97.190, 91.060.50