PN-EN 50014:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2006 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano podział na grupy i klasyfikacje temperaturowe, definicje i symbole dotyczące urządzeń elektrycznych, wpustów kablowych Ex części i podzespołów Ex, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Określono wymagania dotyczące niemetalowych obudów i niemetalowych części obudów ze stopów lekkich, elementów mocujących blokady stosowanej do zabezpieczenia izolatorów przepustowych, materiałów stosowanych do spajania, części i podzespołów Ex, skrzynek zaciskowych, zacisków do podłączania przewodów ochronnych lub wyrównawczych, wpustów kablowych i rurowych do maszyn wirujących, aparatury łączeniowej, bezpieczników topikowych, wtyczek i gniazdek, opraw oświetleniowych, lamp nahełmnych i lamp ręcznych. Podano metody badań typu wyrobu i metody badań kontrolnych urządzeń remontowych lub modyfikowanych oraz system cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50014:2004 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Wymagania ogólne
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 01-03-2007
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50014:1997 [IDT], EN 50014:1997/A1:1999 [IDT], EN 50014:1997/A2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50014:2002 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2006 - wersja polska