PN-EN 50014:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50014:2004 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Podano podział na grupy i klasyfikacje temperaturowe, definicje i symbole dotyczące urządzeń elektrycznych, wpustów kablowych Ex części i podzespołów Ex, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Określono wymagania dotyczące niemetalowych obudów i niemetalowych części obudów, obudów ze stopów lekkich, elementów mocujących blokady stosowanej do zabezpieczenia izolatorów przepustowych, materiałów stosowanych do spajania, części i podzespołów Ex, skrzynek zaciskowych, zacisków do podłączania przewodów ochronnych lub wyrównawczych, wpustów kablowych i rurowych do maszyn wirujących, aparatury łączeniowej, bezpieczników topikowych, wtyczek i gniazdek, opraw oświetleniowych, lamp nahełmnych i lamp ręcznych. Podano metody badań typu wyrobu i metody badań kontrolnych urządzeń remontowanych lub modyfikowanych oraz system cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50014:2002 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-11-2004
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50014:1997 [IDT], EN 50014:1997/A1:1999 [IDT], EN 50014:1997/A2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50014:1997 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 50014:2004 - wersja polska