PN-B-03406:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

Zakres

Podano uproszczony sposób obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m sześciennych w budynkach do 25 kondygnacji (poza budynkami inwentarskimi i przechowalniami płodów rolnych) wykonanych zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi konstrukcji i szczelności, które są ogrzewane w sposób ciągły lub z przerwą nie dłuższą niż 12 godzin w ciągu doby

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03406:1994 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 25-06-2007
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-B-03406:1983 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.040.01