PN-ISO 8421-4:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze

Zakres

Podano terminy i definicje dotyczące środków gaśniczych (26), gaśnic i agregatów gaśniczych (17) oraz stałych urządzeń gaśniczych (54). Terminy podano w kolejności alfabetycznej języka angielskiego. Zamieszczono indeksy alfabetyczne terminów angielskich i polskich

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8421-4:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 15-10-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza ISO 8421-4:1990 [IDT]
ICS 01.040.13, 13.220.10