PN-EN 60065:2004/A12:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60065:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Wprowadza modyfikacje istniejących zapisów dotyczących narażenia na nadmierne ciśnienie dźwięku. W nowym rozdziale Zx wprowadza zagadnienie ochrony przed nadmiernym ciśnieniem dźwięku od odtwarzaczy muzycznych. W dodatku (informacyjnym) przedstawia znaczenie parametru LAeq wg EN 50332-1

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60065:2004/A12:2011 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 21-08-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60065:2002/A12:2011 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC, 2014/35/EU
ICS 97.020, 33.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60065:2015-08 - wersja angielska