PN-EN 60065:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60065:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Uwzględniono urządzenia odbiorcze wizyjne lub foniczne, wzmacniacze, przetworniki źródła i obciążenia, urządzenia zawierające silniki elektryczne (takie jak radiogramofony, magnetofony, dźwiekowe projektory filmowe itp.), które są połaczone z siecią elektryczną, bezpośrednio lub pośrednio, i które są przeznaczone do użytku domowego lub podobnych zastosowań. Podano klasyfikację i terminologię dotyczącą bezpieczeństwa, definiując 65 terminów. Określono wymagania dotyczące: oznakowania, izolacji, podzespołów, połączeń elektrycznych i zamocowań, ochrony przed promieniowaniem jonizującym i laserowym, odporności na nagrzewanie, wytrzymałości i stabilności mechanicznej itp., a także wymagania bryzgoszczelności elektronicznego sprzętu sieciowego. Nie uwzględniono urządzeń zasilanych ze źródeł o wartości skutecznej napięcia międzyfazowego przekraczającej 440 V przy zasilaniu trójfazowym i 256 V (wartości skutecznej) we wszystkich pozostałych przypadkach

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60065:2004/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60065:2004 - wersja polska
Tytuł Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 16-06-2004
Data wycofania 21-08-2015
Liczba stron 177
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60065:2002 [IDT], IEC 60065:2001 [IDT], IEC 60065:2001/COR1:2002 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60065:2003 - wersja angielska
ICS 97.020, 33.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60065:2015-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60065:2004/A1:2010P, PN-EN 60065:2004/A12:2011E, PN-EN 60065:2004/A1:2006E, PN-EN 60065:2004/AC:2007P, PN-EN 60065:2004/A11:2009E, PN-EN 60065:2004/A2:2011E