PN-EN 16893:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano specyfikacje i wskazówki dotyczące lokalizacji, budowy i aranżacji budynków specjalnie przeznaczonych do przechowywania wewnątrz zbiorów zabytków bez względu na ich rodzaj czy format. Niniejsza norma ma zastosowanie do budynków, w których zbiory przechowywane są na stałe, w miarę potrzeb może być stosowana jako zestaw wytycznych do wystaw krótkoterminowych. W całym dokumencie wyraźnie określa się, które specyfikacje odnoszą się wyłącznie do pomieszczeń magazynowych. Określa się też wyraźnie, które specyfikacje mogą być również wykorzystywane do przestrzeni wystawienniczych lub czytelni. Rozdziały odnoszące się do ryzyka związanego z bezpieczeństwem, zagrożeń ze strony środowiska, ognia, wody oraz szkodników stosuje się zarówno do całych budowli, jak i wszelkich pomieszczeń, w których mogą znajdować się zbiory. Niektóre rozdziały niniejszej normy mogą być stosowane do chronionych budynków zabytkowych, w których znajdują się zbiory. W takich miejscach wszelkie zmiany czy osiągnięcie odpowiednich warunków przechowywania dla danych zbiorów mogą być ograniczone z uwagi na zabytkowy charakter samego budynku. UWAGA Niniejsza norma obejmuje strukturę budynków przeznaczonych zarówno do przechowywania jak i używania zbiorów, w których znajdują się zbiory dziedzictwa kulturowego. Należy zwrócić uwagę, że norma EN 16141 zawiera opis pomieszczeń o różnych funkcjach technicznych zalecanych w szczególności w projektowaniu budynku magazynowego otwartego dla publiczności. Niniejsza norma stanowi uzupełnienie dla krajowych lub lokalnych przepisów i specyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16893:2018-03 - wersja polska
Tytuł Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich
Data publikacji 16-09-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 311, Konserwacji Dóbr Kultury
Wprowadza EN 16893:2018 [IDT]
ICS 97.195