PN-EN 60079-0:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 0: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące wykonania, badań oraz znakowania urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Podano podział oraz definicje dotyczące urządzeń elektrycznych, wpustów kablowych Ex części i podzespołów Ex. Określono wymagania dotyczące niemetalowych obudów i niemetalowych części obudów, obudów ze stopów lekkich, elementów mocujących blokady stosowanej do zabezpieczenia izolatorów przepustowych, materiałów stosowanych do spajania, części i podzespołów Ex, skrzynek zaciskowych, zacisków do podłączania przewodów ochronnych lub wyrównawczych, wpustów kablowych i rurowych do maszyn wirujących, aparatury łączeniowej, bezpieczników topikowych, wtyczek i gniazdek, opraw oświetleniowych, lamp nahełmnych i lamp ręcznych. Podano metody badań oraz system znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-0:2006P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-0:2006 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 0: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-10-2006
Data wycofania 01-10-2008
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-0:2004 [IDT], IEC 60079-0:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50014:2004 - wersja polska, PN-EN 60079-0:2004 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2006 - wersja angielska