PN-EN 41003:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62949:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do urządzeń zaprojektowanych i przeznaczonych do podłączenia jako terminale SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub zakończeń KABLOWEGO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO. Norma nie ma zastosowania do urządzeń objętych EN 60950-1 i EN 60065. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa jedynie interfejsu SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub KABLOWEGO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO i nie określono żadnych innych wymogów bezpieczeństwa. Norma ma zastosowanie niezależnie od prawa własności urządzenia lub odpowiedzialności za jego instalację lub konserwację, oraz bez względu na źródło zasilania. Niniejsza Norma Europejska, zgodnie z "zasadami bezpieczeństwa" podanymi we wstępie do EN 60950 1, obejmuje wymagania i kryteria zgodności zgrupowane w trzech zagadnieniach tematycznych. - Ochrona UŻYTKOWNIKÓW urządzenia przed zagrożeniami ze strony urządzenia. Przyjmuje się, że UŻYTKOWNIK jest chroniony przed zagrożeniami ze strony urządzenia, jeśli urządzenie spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa, na przykład jedną z wymienionych w Załączniku A, lecz wymaganie zgodności z tymi normami nie jest objęte niniejszą Normą Europejską. - Ochrona PERSONELU SERWISOWEGO pracującego przy SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub KABLOWYM systemie DYSTRYBUCYJNYM oraz innych UŻYTKOWNIKÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub KABLOWEGO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO przed warunkami zagrożeń w SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub KABLOWYM SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM wynikającymi z podłączenia urządzenia. - Ochrona UŻYTKOWNIKÓW urządzenia przed napięciami w SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ i/lub KABLOWYM SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 41003:2012 - wersja polska
Tytuł Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego
Data publikacji 08-02-2012
Data wycofania 26-09-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 41003:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 41003:2009 - wersja angielska
ICS 33.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 62949:2017-09 - wersja angielska