PN-EN 50364:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50364:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań

Zakres

Podano warunki dla urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniach

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50364:2012 - wersja polska
Tytuł Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań
Data publikacji 25-04-2012
Data wycofania 22-02-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50364:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50364:2010 - wersja angielska
ICS 13.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50364:2018-02 - wersja angielska