PN-EN 50364:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50364:2012 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ograniczenie ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowań

Zakres

Podano warunki dla urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniach

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50364:2010 - wersja angielska
Tytuł Ograniczenie ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowań
Data publikacji 29-07-2010
Data wycofania 25-04-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50364:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50364:2004 - wersja polska
ICS 13.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50364:2012 - wersja polska