PN-E-06305-15:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Elektryczne oprawy oświetleniowe -- Ogólne wymagania i badania -- Właściwości izolacji elektrycznej opraw zawierających układy zapłonowe do wysokoprężnych lamp wyładowczych

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania i badania dotyczące właściwości izolacji elektrycznej opraw oświetleniowych zawierających układy zapłonowe do wysokoprężnych lamp wyładowczych, wytwarzające impulsy napięciowe o wartości nie przekraczającej 5 kV.
Wymagania nie dotyczą opraw, w których układ zapłonowy jest wbudowany w lampę.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06305-15:1985 - wersja polska
Tytuł Elektryczne oprawy oświetleniowe -- Ogólne wymagania i badania -- Właściwości izolacji elektrycznej opraw zawierających układy zapłonowe do wysokoprężnych lamp wyładowczych
Data publikacji 29-09-1985
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2001 - wersja polska