PN-EN 62949:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu do sieci informatycznej i sieci łączności

Zakres

Niniejsza norma odnosi się do interfejsu urządzeń skonstruowanych i przeznaczonych do podłączenia jako terminal komunikacyjny do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zakończenia sieci.
Norma ta nie ma zastosowania do:
- urządzeń objętych normą IEC 62368-1; i
- interfejsów do innych sieci
UWAGA 1 Przykład "innych sieci" jest dedykowany do sieci HBEN / BACS objętych normą EN 50491-3.
Norma ta określa wymogi bezpieczeństwa interfejsu tylko dla sieci teleinformatycznej.
UWAGA 2 Patrz Załącznik 2.
Wymagania dodatkowe do tych określonych w niniejszej normie mogą być niezbędne do:
- pracy sprzętu podczas gdy jest on narażony, na przykład, na ekstremalne temperatury, nadmierne zapylenie, wilgoć lub wibracje, wpływ gazów palnych, żrących lub wybuchem,
- zastosowania electro medyczne z fizycznym połączeniem do pacjenta.
Poniższe wymagania nie są objęte tą normą:
- bezpieczeństwo funkcjonalne sprzętu;
- funkcjonalne niezawodność sprzętu;
- wyposażenie komunikacyjne ze zdalnym zasilaniem przy użyciu niebezpiecznego napięcia;
- zabezpieczenie urządzeń podłączonych do sieci teleinformatycznych przed uszkodzeniem funkcjonalnym

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62949:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu do sieci informatycznej i sieci łączności
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 62949:2017 [IDT], IEC 62949:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 41003:2012 - wersja polska
ICS 33.050.01