PN-EN 378-4:2017-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-4+A1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziębniczych.
Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Niniejsza norma ma zastosowanie do:
a) instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np. ISO 13043;
b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania;
c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych;
d) wymiany części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań.
Niniejsza norma nie obejmuje "klimatyzacji samochodowych" zbudowanych zgodnie z normami wyrobu takimi jak ISO 13043.
Instalacje wykorzystujące inne czynniki ziębnicze niż wymienione w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej nie są objęte niniejszą normą, chyba że obejmują je klasy bezpieczeństwa zgodne z ISO 817.
Niniejszą normą nie objęto towarów przechowywanych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania jako Normy Europejskiej z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji instalacji, które zostały wprowadzone w życie po opublikowaniu.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji ziębniczych, powiększania ich lub modyfikacji już istniejących instalacji, a dla istniejących instalacji stacjonarnych,jeśli są przenoszone do i eksploatowane w innym miejscu.
Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku dostosowania instalacji do innego rodzaju czynnika ziębniczego, w którym to przypadku zgodność z odpowiednimi rozdziałami części normy 1 do 4 powinna być zweryfikowana.
W Niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
w odniesieniu do obsługi, konserwacji, naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku, ponownego użycia
i niszczenia wszelkiego rodzaju czynników ziębniczych, oleju zawartego w czynnikach ziębniczych, czynników przekazujących ciepło, instalacji ziębniczej i jej części.
Wymagania te mają na celu ograniczania do minimum ryzyka obrażeń u osób oraz zniszczenia mienia i środowiska, spowodowanego niewłaściwym obchodzeniem się z czynnikami ziębniczymi lub spowodowanego przez zanieczyszczenia, mogące spowodować awarię instalacji a w konsekwencji emisję czynnika ziębniczego.
Podrozdziały: 4, 5.1.1 do 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 i 6.6 niniejszej Normy Europejskiej nie mają zastosowania do instalacji jednostkowych z przewodem zasilającym, które są fabrycznie uszczelnione, i powinny być zgodne z częściami EN 60335.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 378-4:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
Data publikacji 14-03-2017
Data wycofania 18-12-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-4+A1:2019-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07E