PN-EN 378-3:2017-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-3+A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziebniczych.
Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Niniejsza trzecia część dotyczy warunków usytuowania instalacji (przestrzeń niezbędna dla instalacji
i jej obsługi, konieczne środki ochrony indywidualnej). Określono w niej wymagania bezpieczeństwa dotyczące
miejsca usytuowania instalacji, które mogą być konieczne ze względu na instalację ziębniczą i jej wyposażenia
pomocniczego, lecz niekoniecznie bezpośrednio z nią związane.
Niniejsza norma ma zastosowanie do:
a)instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np ISO 13043;
b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania;
c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych;
d) wymiana części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań.
Instalacje wykorzystujące czynniki ziębnicze inne niż wymienione w Załączniku E do EN 378-1:2016 nie są objęte niniejszą normą.
Niniejszą normą nie objęto towarów przechowywanych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania jako Normy Europejskiej z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji instalacji, które zostały wprowadzone w życie po opublikowaniu.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji ziębniczych, powiększania ich lub modyfikacji już istniejących instalacji, a dla istniejących instalacji stacjonarnych, są przenoszone do i eksploatowane w innym miejscu.
Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku dostosowania instalacji do innego rodzaju czynnika ziębniczego, w którym to przypadku zgodności z odpowiednimi rozdziałami części normy 1 do 4 powinna być zweryfikowana.
Normy wyrobu obejmujące bezpieczeństwo instalacji ziębniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam temat.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 378-3:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
Data publikacji 03-03-2017
Data wycofania 17-03-2021
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-3+A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 378-3+A1:2012 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-3+A1:2021-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07E