PN-EN 378-1:2017-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-1+A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.
Termin „instalacja chłodnicza” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
W niniejszej części EN 378 określono klasyfikację i kryteria wyboru mające zastosowanie do instalacji chłodniczych. Klasyfikacja i kryteria wyboru stosowane są w Częściach 2, 3 i 4.
Niniejsza norma ma zastosowanie:
a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
b) do pośrednich instalacji chłodzenia lub ogrzewania;
c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.
Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione
w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej.
W Załączniku C przedstawiono, w jaki sposób wyznaczyć ilość czynnika chłodniczego dozwoloną w danej przestrzeni, która po jej przekroczeniu wymaga dodatkowych środków ochronnych w celu zmniejszenia ryzyka.
W Załączniku E określono kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska różnych czynników chłodniczych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji, które zostały wprowadzone do systemu po jej publikacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, rozszerzeń lub modyfikacji już istniejących systemów oraz istniejących instalacji stacjonarnych, przenośnych i eksploatowanych w innym miejscu.
Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.
Normy rodziny wyrobów obejmujące bezpieczeństwo instalacji chłodniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam przedmiot.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-1:2017-03 - wersja polska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Data publikacji 09-01-2019
Data wycofania 17-03-2021
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja niemiecka
ICS 01.040.27, 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-1+A1:2021-03 - wersja angielska