PN-EN 378-3:2017-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-3+A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.
Termin „instalacja chłodnicza” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Część 3 niniejszej Normy Europejskiej ma zastosowanie do usytuowania instalacji (przestrzeni, w której znajduje się instalacja i jej stacja obsługi). Określono wymagania dotyczące miejsca usytuowania, które mogą być niezbędne ze względu na bezpieczeństwo. Wymagania te nie są bezpośrednio powiązane z instalacją chłodniczą i jej dodatkowymi częściami składowymi
Niniejsza norma ma zastosowanie:
a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
b) do pośrednich instalacji chłodzenia lub ogrzewania;
c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.
Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione
w EN 378-1:2016, Załącznik E.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do przechowywanych towarów.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem dodatków i modyfikacji systemu, które zostały wprowadzone po jej publikacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, dodatków lub modyfikacji już istniejących instalacji oraz do istniejących instalacji stacjonarnych, przeniesionych i obsługiwanych w nowym miejscu.
Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji instalacji na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-3:2017-03 - wersja polska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
Data publikacji 02-08-2019
Data wycofania 17-03-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-3+A1:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 378-3+A1:2012 - wersja angielska
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-3+A1:2021-03 - wersja angielska