PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.
Termin „instalacja chłodnicza" stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Część 2 niniejszej normy ma zastosowanie do projektowania, konstrukcji i instalowania instalacji chłodniczych, w tym rurociągów, części składowych i materiałów. Obejmuje wyposażenie pomocnicze nieobjęte przez EN 378-1, EN 378-3 lub EN 378-4, które jest bezpośrednio związane z tymi systemami. Określa również wymagania dotyczące badania, uruchamiania, znakowania i dokumentacji. Wykluczone są z niej wymagania dotyczące obiegów pośredniczących w wymianie ciepła z wyjątkiem wszelkich wymagań ochronnych związanych z instalacjami chłodniczymi. Obejmuje również wyposażenie pomocnicze jak na przykład wentylatory, silniki wentylatorów oraz silniki elektryczne i zespoły skrzyni biegów w systemach ze sprężarkami otwartymi.
Niniejsza norma ma zastosowanie:
a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
b) do pośrednich instalacja chłodzenia lub ogrzewania;
c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.
Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione
w EN 378-1:2016, Załącznik E.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do przechowywanych towarów.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem dodatków i modyfikacji systemu, które zostały wprowadzone po jej publikacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, dodatków lub modyfikacji już istniejących systemów oraz do istniejących systemów stacjonarnych, przeniesionych i obsługiwanych w nowym miejscu.
Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie
Data publikacji 03-03-2017
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200
Elementy dodatkowe PN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11E