PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy projektowania, wykonywania i montażu instalacji ziębniczych łącznie z rurociągami, częściami składowymi i materiałami. Obejmuje również wyposażenie pomocnicze bezpośrednio związane z tymi instalacjami. Określono w niej także wymagania dotyczące badania, odbioru, znakowania i dokumentowania tych instalacji. W przypadku gdy płyn przekazujący ciepło nie jest gazem pod ciśnieniem atmosferycznym, nie mają zastosowania wymagania dotyczące obiegów tych płynów, z wyjątkiem wymagań dla wszelkich urządzeń bezpieczeństwa związanych z instalacją ziębniczą. Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych, w których czynnikiem ziębniczym jest woda lub powietrze, i nie obejmuje wymagań dotyczących wyposażenia używanego w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Norma niniejsza obejmuje następujące wyposażenie pomocnicze: - wentylator i silnik wentylatora; - silnik elektryczny i napęd w instalacjach z otwartymi sprężarkami. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące stacjonarnych i przewoźnych instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, w tym również pomp ciepła. Instalacje wykorzystujące czynniki ziębnicze inne niż wymienione w Załączniku E do EN 378-1:2008+A2:2012 nie są objęte niniejszą normą, dopóki nie zostaną wyznaczone grupy bezpieczeństwa tych czynników. W niniejszej normie mają zastosowanie podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla instalacji ziębniczych określone w EN 378-1. Stosuje się podstawowe wymagania dotyczące miejsca montażu, określone w EN 378-3. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania jej jako EN

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
Data publikacji 01-08-2012
Data wycofania 03-03-2017
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-2:2008+A2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-2+A1:2010 - wersja polska
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-2:2017-03 - wersja polska, PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska