PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia (bez uwzględnienia produktów składowanych), a także ochrony środowiska lokalnego i globalnego w zakresie: a) instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, w tym pomp ciepła; b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania; c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych. UWAGA 1 Do instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania, napełnionych którymkolwiek z czynników ziębniczych wymienionych w Załączniku E, mają zastosowanie ograniczenia napełnienia podane w części 1 (Załącznik C). Do instalacji ziębniczych o ograniczonym napełnieniu czynnikiem ziębniczym mają zastosowanie tylko niektóre części i rozdziały normy. Wyjątki są określone w zakresie normy oraz w rozdziałach poszczególnych części EN 378. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy instalacji, w których czynnikiem chłodniczym jest powietrze lub woda. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje instalacji napełnionych innymi czynnikami ziębniczymi niż te wymienione w Załączniku E dopóty, dopóki nie zostanie im przypisana klasa bezpieczeństwa. UWAGA 2 Klasyfikacja bezpieczeństwa czynników ziębniczych nieobjętych Załącznikiem E, patrz Załącznik F. Niniejsza Norma Europejska obejmuje zagrożenia wymienione we Wprowadzeniu. Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej dotyczą nowych instalacji ziębniczych oraz istniejących instalacji zmodyfikowanych w przypadku zmiany rodzaju czynnika ziębniczego lub wymiany zbiornika ciśnieniowego. Postanowienia części normy dotyczącej konserwacji, naprawy, działania, odzysku, uzdatniania i likwidacji stosuje się również do istniejących instalacji. Zaleca się, by strony odpowiedzialne za istniejące instalacje ziębnicze brały pod uwagę względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w niniejszej Normie Europejskiej i wdrażały ostrzejsze wymagania w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione w praktyce

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Data publikacji 01-08-2012
Data wycofania 03-03-2017
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-1:2008+A2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-1+A1:2011 - wersja angielska
ICS 01.040.27, 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-1:2017-03 - wersja polska, PN-EN 378-1:2017-03 - wersja angielska