PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-4:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk

Zakres

Obowiązuje zakres normy podany w EN 378-1:2008+A1:2012. W Niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do obsługi, konserwacji, naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku, ponownego użycia i niszczenia wszelkiego rodzaju czynników ziębniczych, oleju zawartego w czynnikach ziębniczych, czynników przekazujących ciepło, instalacji ziębniczej i jej części. Wymagania te mają na celu ograniczania do minimum ryzyka obrażeń u osób oraz zniszczenia mienia i środowiska, spowodowanego niewłaściwym obchodzeniem się z czynnikami ziębniczymi lub spowodowanego przez zanieczyszczenia, mogące spowodować awarię instalacji a w konsekwencji emisję czynnika ziębniczego. Niektóre rozdziały i podrozdziały niniejszej Normy Europejskiej nie dotyczą agregatów ziębniczych, instalacji autonomicznych oraz instalacji wykonywanych na miejscu, w których eksploatacyjne napełnienie czynnikiem ziębniczym nie przekracza 3 kg. Podrozdziałami tymi są: 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 5.1.1 do 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 i 6.6. Niezbędne zabiegi konserwacyjne dotyczące tych instalacji należy opisać w instrukcji obsługi, a w przypadku konieczności dokonania naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
Data publikacji 17-02-2016
Data wycofania 14-03-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-4:2008+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-4:2010 - wersja polska
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-4:2017-03 - wersja angielska, PN-EN 378-4:2017-03 - wersja polska