PN-EN 17530:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Szyby wewnętrzne pojazdów szynowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania funkcjonalne, eksploatacyjne i jakościowe dotyczące szyb wewnętrznych pojazdów szynowych, w tym badania typu, badania rutynowe i metody kontroli. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich pojazdów szynowych. Określenie wymiaru, kształtu, orientacji i położenia szyb wewnętrznych nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących połączeń między szybami wewnętrznymi a pojazdem. W związku z tym, niniejszy dokument nie dotyczy problemów związanych z instalacją i integralnością konstrukcji. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do szyb wewnętrznych o powierzchni mniejszej niż 0,02 m2, a także obudów urządzeń awaryjnych (np. pokrywy dla młotków ratunkowych, systemów alarmowych dla pasażera, itp.). Niniejszy dokument nie ma zastosowania do materiałów innych niż szkło. Z powodów bezpieczeństwa, tam gdzie jest wymagane, zastosowanie określonego typu szkła, należy to określić w specyfikacji technicznej lub zdefiniować w przepisach krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17530:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Szyby wewnętrzne pojazdów szynowych
Data publikacji 14-10-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17530:2022 [IDT]
ICS 45.060.01