PN-EN 15153-2:2020-06 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 2: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych, które zapewniają odpowiednią słyszalność zbliżających się pojazdów kolejowych. Wymagania niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do systemów kolei miejskiej.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące ostrzegawczych urządzeń zewnętrznych sygnalizacji dźwiękowej dla miejskich pojazdów szynowych znajdują się w EN 15153-4.
W przypadku manewrowania formacjami pojazdów kolei wymagania niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do pojazdu(-ów) pchanych.
W tym celu uwzględniono następujące wymagania:
– wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego jako komponentu,
– wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące integracji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych w pojeździe oraz
– wymagania dotyczące badań.
Nie uwzględniono wymagań dotyczących eksploatacji i utrzymania dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące sterowania dźwiękowymi urządzeniami ostrzegawczymi znajdują się w EN 16186-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15153-2:2020-06 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 2: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei
Data publikacji 21-10-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15153-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15153-2:2013-06 - wersja angielska
ICS 45.060.10