PN-EN 60695-1-21:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-21: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Zapalność -- Podsumowanie metod badawczych i ich znaczenie

Zakres

W niniejszej IEC 60695 podano podsumowanie metod badawczych, które są używane do określania zapalności wyrobów elektrotechnicznych lub materiałów, z których zostały wytworzone. Norma zawiera również metody badawcze, w których zapalność jest znaczącą wymierną właściwością.
Norma reprezentuje aktualny stan wiedzy dotyczący metod badań oraz zawiera specjalne uwagi dotyczące ich przydatności i zastosowania, o ile są one dostępne. Listy metod badawczych nie należy traktować jako kompletnej. Metody badań, które nie zostały opracowane przez IEC nie powinny być traktowane jako zatwierdzone przez IEC, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.
Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne, między innymi, za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-21:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-21: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Zapalność -- Podsumowanie metod badawczych i ich znaczenie
Data publikacji 07-03-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-21:2016 [IDT], IEC 60695-1-21:2016 [IDT]
ICS 29.020, 13.220.40