PN-EN 16510-1:2018-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16510-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do mieszkaniowych urządzeń spalających paliwo stałe.
Niniejsza Norma Europejska podaje wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania, konstrukcji, bezpieczeństwa i użytkowania (sprawności i emisji) ogrzewaczy pomieszczeń opalanych stałym paliwem (zwanych tu "urządzeniem/ami") i przedstawia instrukcje do nich.
Dalej, norma podaje wymagania do oceny zgodności tzn. wstępnych badań typu (ITT) i zakładowej kontroli produkcji (FPC) oraz znakowania tych urządzeń.
Niniejsza Norma Europejska określa także metody badań emisji CO, NOx, OGC i cząstek stałych (PM / PME –patrz załącznik F), jakkolwiek nie zawiera wartości granicznych tych emisji.
Urządzenia, do których powietrze do spalania jest dostarczane z zewnątrz za pomocą systemu rur, który nie jest szczelny, nie są uznawane za urządzenia ze szczelną komorą paleniskową.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do urządzeń, w których z płomieniem lub spalinami stykają się części wykonane z innych materiałów niż stal lub żeliwo.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do urządzeń przeznaczonych do pracy z kotłem w instalacjach grzewczych, w których:
- temperatura wody przekracza 110 °C i/lub maksymalne dopuszczalne ciśnienie przekracza 3 bary;
- występuje bezpośredni kontakt z gorącą wodą do celów sanitarnych.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do urządzeń przeznaczonych do pracy z systemem wentylacyjnym, który posiada ciśnienie poniżej -15 Pa w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane w stosunku do otaczającej atmosfery.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do urządzeń obciążających komin.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-11-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 16510-1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 28-08-2018
Data wycofania 01-06-2023
Liczba stron 153
Grupa cenowa XC
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12815:2004 - wersja polska, PN-EN 13240:2008 - wersja polska, PN-EN 12809:2002/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/Ap1:2004 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 12809:2002 - wersja polska, PN-EN 12809:2002/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 13229:2002 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 13229:2002
ICS 97.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 16510-1:2023-06 - wersja angielska