PN-EN 12815:2004/A1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16510-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania

Zakres

Zmianę do normy uzupełniono o nowy rozdział 5.7 dotyczący bezpieczeństwa elektrycznego, oraz rozdział 9 ocena zgodności. Zmieniono podrozdział A.6.2.6. Dodano nowy rozdział A.6.2.8. Poprawiono wzór A.17. Skreślono załącznik D i zastąpiono go załącznikiem informacyjnym ZA, w którym podano powiązanie z dyrektywą UE

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12815:2004/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania
Data publikacji 02-06-2006
Data wycofania 28-08-2018
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 12815:2001/A1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 16510-1:2018-08 - wersja angielska