PN-EN 13794:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13794:2005 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Opisano metody badań i minimalne wymagania dla ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym (KO2, NaClO3) i ze sprężonym tlenem. Niniejsza norma europejska nie odnosi się do aparatów roboczych, ratunkowych ani do aparatów przeznaczonych do nurkowania. Norma zawiera opis badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych dla celów przeprowadzenia pełnej oceny zgodności z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13794:2003 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 20-04-2005
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13794:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 400:1999 - wersja polska, PN-EN 401:1998 - wersja polska, PN-EN 1061:2000 - wersja polska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 13794:2005 - wersja polska