PN-EN 13794:2005 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Opisano metody badań i minimalne wymagania dotyczące ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym (KO2, NaClO3) i ze sprężonym tlenem. Nie odniesiono się do aparatów roboczych, ratunkowych ani do aparatów przeznaczonych do nurkowania. Podano opis badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia pełnej oceny zgodności z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13794:2005 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 20-04-2005
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13794:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 13794:2003 - wersja angielska
ICS 13.340.30