PN-EN 145:2000/A1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Zmiana modyfikuje treść rozdziału dotyczącego zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym pod koniec czasu pracy aparatu. Zmiana wprowadza załącznik A (informacyjny)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 145:2000/A1:2002 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 21-03-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 145:1997/A1:2000 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.340.30