PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 koncentruje się na wymaganiach dotyczących odporności i metod badań urządzeń elektrycznych i elektronicznych w warunkach działania, w odniesieniu do:
a) powtarzalnych, wolno tłumionych przebiegów oscylacyjnych, występujących głównie w kablach zasilających, sterujących i sygnałowych zainstalowanych w rozdzielniach wysokiego i średniego napięcia (HV/MV);
b) powtarzalnych, szybko tłumionych przebiegów oscylacyjnych, występujących głównie w kablach zasilających, sterujących i sygnałowych zainstalowanych w rozdzielniach z łącznikami izolowanymi w atmosferze gazu (GIS), a w niektórych przypadkach także w rozdzielniach z łącznikami o izolacji powietrznej (AIS) lub występujących w dowolnej instalacji na skutek zjawiska impulsu elektromagnetycznego o dużej amplitudzie (HEMP).
Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie wspólnego i powtarzalnego odniesienia do oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na tłumione przebiegi oscylacyjne na przyłączach zasilania, sygnalizacyjnych, sterowania i uziemienia. Metoda badania udokumentowana w niniejszej części IEC 61000 opisuje spójną metodę oceny odporności urządzeń lub systemu na określone zjawisko.
UWAGA Jak opisano w Przewodniku IEC 107, jest to podstawowa publikacja EMC, do stosowania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak również określono w Przewodniku IEC 107, komitety IEC ds. wyrobów są odpowiedzialne za określenie, czy niniejsza norma dotycząca badania odporności powinna być stosowana, czy nie, a jeśli jest stosowana, są one odpowiedzialne za dobór odpowiednich poziomów probierczych i kryteriów oceny działania.
Dokument określa:
– kształty przebiegów napięcia i prądu probierczego;
– szeregi poziomów probierczych;
– wyposażenie pomiarowe;
– procedury kalibracji i sprawdzania wyposażenia pomiarowego;
– stanowiska pomiarowe;
– procedurę badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61000-4-18:2019-08/AC:2019-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-4-18:2019 [IDT], IEC 61000-4-18:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-18:2009 - wersja polska, PN-EN 61000-4-18:2009/A1:2011 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08/AC:2019-12E