PN-EN 145:2000 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono minimalne wymagania dla aparatów regeneracyjnych ze sprężonym tlenem i mieszanką sprężonego tlenu z azotem (O2-N2), stosowanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego, z wyjątkiem aparatów ucieczkowych i przeznaczonych do nurkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 145:2000/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 145:2000 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 16-03-2000
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 145:1997 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-G-08011-09:1974 - wersja polska, PN-EN 145:1994 - wersja polska, PN-G-08011-07:1972 - wersja polska, PN-G-08011-02:1973 - wersja polska, PN-G-08011-05:1972 - wersja polska, PN-G-08011-08:1973 - wersja polska
ICS 13.340.30
Elementy dodatkowe PN-EN 145:2000/A1:2002P, PN-EN 145:2000/Ap1:2003P