PN-G-02010:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kopalniane stacje ratownictwa górniczego -- Zasady projektowania

Zakres

Ustalono zasady projektowania, budowy i przebudowy. Określono lokalizację oraz przeznaczenie pomieszczeń, podano zasady projektowania instalacji oraz wymagania budowlane dla pomieszczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02010:1993 - wersja polska
Tytuł Kopalniane stacje ratownictwa górniczego -- Zasady projektowania
Data publikacji 26-08-1993
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 11.160, 73.020