PN-EN 1061:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie związanym (NaClO3) -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące autonomicznych, ucieczkowych aparatów regeneracyjnych o obiegu zamkniętym, z tlenem chemicznie związanym (chloran sodowy NaClO3) (w skrócie: ucieczkowych aparatów regeneracyjnych z tlenem chemicznie związanym NaClO3). Opisano badania laboratoryjne i eksploatacyjne. Postanowieniami normy nie objęto aparatów roboczych, ratowniczych ani aparatów do nurkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1061:2000 - wersja polska
Tytuł Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie związanym (NaClO3) -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 1061:1996 [IDT]
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska