PN-EN 400:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe ze sprężonym tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

W niniejszej normie odniesiono się do ucieczkowych aparatów regenracyjnych ze sprężonym tlenem (w skrócie: aparaty ucieczkowe ze sprężonym tlenem), pomijając aparaty robocze, ratownicze i sprzęt do nurkowania. Określono minimalne wymagania dotyczące aparatów ucieczkowych ze sprężonym tlenem. Opisano badania laboratoryjne i eksploatacyjne stosowane do oceny i porównania warunków badań z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 400:1999 - wersja polska
Tytuł Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe ze sprężonym tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 27-05-1999
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 400:1993 [IDT]
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska