PN-EN 401:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie związanym (KO2) -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Norma nie dotyczy sprzętu roboczego i ratowniczego oraz sprzętu do nurkowania. Określono minimalne wymagania. Opisano badania laboratoryjne i eksploatacyjne umożliwiające ocenę ich zgodności z wymaganiami. W załączniku A podano dodatkowe wymagania dotyczące aparatu przeznaczonego do specjalnego użycia. W załączniku B zamieszczono metody pomiaru rezystancji obudowy aparatu

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 401:1998 - wersja polska
Tytuł Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne -- Aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie związanym (KO2) -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 401:1993 [IDT]
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 13794:2003 - wersja angielska