PN-EN 13223+A1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Układy napędowe i inne urządzenia mechaniczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące mechanicznych i elektrycznych urządzeń układu napędowego oraz innych urządzeń mechanicznych osobowych kolei linowych. Niniejsza norma ma zastosowanie do różnych typów instalacji i uwzględnia ich otoczenie. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do projektowania, wytwarzania, instalowania, konserwacji i eksploatacji mechanicznych oraz elektrycznych urządzeń układu napędowego a także innych urządzeń mechanicznych osobowych kolei linowych. Zawiera wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom i ochrony pracowników bez uszczerbku dla stosowania przepisów krajowych. Przepisy krajowe dotyczące budownictwa, konstrukcji lub mające na celu ochronę określonych grup ludzi pozostają nienaruszone. Nie dotyczy instalacji do transportu towarów ani dźwigów. Rozdziały od 6 do 11 dotyczą mechanicznych i elektrycznych urządzeń układu napędowego. Rozdziały od 12 do 20 mają zastosowanie do innych urządzeń mechanicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13223+A1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Układy napędowe i inne urządzenia mechaniczne
Data publikacji 13-06-2023
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 13223:2015+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13223:2015-10 - wersja angielska
ICS 45.100