PN-EN IEC 61293:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oznaczanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ustanawia minimalne wymagania i ogólne zasady oznaczania urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi i innymi cechami charakterystycznymi, w celu umożliwienia właściwego i bezpiecznego doboru oraz instalowania urządzeń elektrycznych do zasilania elektrycznego z dowolnego źródła.

Celem niniejszego dokumentu jest:

• dostarczenie wymagań ogólnych w zakresie oznakowania określającego cechy dowolnego systemu zasilania, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość i moc, bez żadnych ograniczeń;

• dostarczenie komitetom technicznym jednolitych metod oznaczania wyrobów danymi znamionowymi.

Niniejszy dokument jest przeznaczony głównie do stosowania przez komitety techniczne podczas określania minimum oznaczania danymi znamionowymi dotyczącymi dowolnego zasilania elektrycznego urządzeń, podzespołów i komponentów, lecz ma zastosowanie również dla producentów wyrobów do oznaczania ich wyrobów.

UWAGA Dodatkowe oznaczenia podane są w ISO/IEC Guide 51.

Niniejsza norma horyzontalna jest przeznaczona głównie do stosowania przez komitety techniczne podczas przygotowywania norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w IEC Guide 108.

Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, stosowanie norm horyzontalnych podczas przygotowywania swoich publikacji. Treść niniejszej normy horyzontalnej nie będzie mieć zastosowania dopóki nie zostanie powołana lub zawarta w odpowiednich publikacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61293:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 17-09-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN IEC 61293:2020 [IDT], IEC 61293:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61293:2000 - wersja polska
ICS 29.020