PN-EN 13796-2+A1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 2: Badania odporności wprzęgieł na poślizg

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa stosowane do pojazdów osobowych kolei linowych. Niniejszą normę stosuje się do różnych typów urządzeń kolei linowych, w normie uwzględniono ich środowisko.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano wymagania, które powinny być spełnione podczas badania odporności na poślizg wprzęgieł zaciśniętych:
‒ na linie napędowej lub nośno-napędowej jednolinowych lub dwulinowych napowietrznych kolei linowych z wprzęgłami stałymi lub rozłącznymi określonymi w EN 13796-1:2017;
‒ na linie holującej wyciągów narciarskich z wprzęgłami stałymi określonymi w EN 13796-1:2017.
Normy nie stosuje się do urządzeń przeznaczonych do transportu towarów ani do dźwigów.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13796-2+A1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 2: Badania odporności wprzęgieł na poślizg
Data publikacji 21-11-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 13796-2:2017+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13796-2:2017-06 - wersja angielska
ICS 45.100