PN-EN ISO 4373:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Hydrometria -- Urządzenia do pomiaru poziomu wody

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania funkcjonalne oprzyrządowania do pomiaru poziomu lustra wody (stopnia), przede wszystkim w celu określenia natężenia przepływu.
Niniejszy dokument uzupełnia Załącznik A, który zawiera wytyczne dotyczące obecnie dostępnych typów automatycznych urządzeń do pomiaru poziomu wody oraz związanej z nimi niepewności pomiaru. Urządzenia pomiarowe obsługiwane ręcznie są opisane w Załączniku B.
Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do kontaktowych, jak i bezkontaktowych metod pomiaru. Metody bezkontaktowe nie mają bezpośredniego kontaktu materiału z powierzchnią wody, lecz mierzą wysokość poziomu wody za pomocą fal ultradźwiękowych lub elektromagnetycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4373:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Hydrometria -- Urządzenia do pomiaru poziomu wody
Data publikacji 28-09-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza EN ISO 4373:2022 [IDT], ISO 4373:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4373:2009 - wersja angielska
ICS 17.120.20