PN-EN 61850-4:2011/A1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 4: Zarządzanie projektem i układem

Zakres

Niniejsza Zmiana 1 ma na celu zmianę oryginalnej treści normy IEC 61850-4: 2011 oraz poprawienie jej zawartości w celu zapewnienia lepszej interoperacyjności wdrażanych komponentów. Ta Zmiana 1 wprowadza korekty pisowni i przeredagowanie do zgodności z 2 nowymi podrozdziałami opisanymi poniżej:
1) w rozdziale "Wymagania inżynierskie", podrozdział 5.3.6 opisuje przepływ pracy narzędzi inżynierskich i jego chronologię (które pliki SCL są wymieniane między narzędziami konfiguracyjnymi) w 3 przypadkach użycia: klasyczny przypadek użycia, zmiana narzędzi systemu i interakcja między 2 projektami.
2) w rozdziale "Cykl życia systemu", podrozdział 6.4 mówi o kompatybilności wstecznej i zajmuje się wymianą lub rozbudową, niezależnie od tego, czy komponent został dostarczony przez tego samego, czy innego producenta. W tym celu analizuje on 4 przypadki użycia, jakie rodzaje skutków mogą być akceptowalne dla IED lub narzędzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61850-4:2011/A1:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 4: Zarządzanie projektem i układem
Data publikacji 27-07-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61850-4:2011/A1:2020 [IDT], IEC 61850-4:2011/AMD1:2020 [IDT]
ICS 33.040.40, 33.200